Disclaimer

Disclaimer voor: 🎶🎵MusicXPlosion🎵🎶 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van 🎶🎵MusicXPlosion🎵🎶, zoals deze beschikbaar is gesteld door 🎶🎵MusicXPlosion🎵🎶 .

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 🎶🎵MusicXPlosion🎵🎶 is het niet toegestaan tekst, foto materiaal of andere materialen op deze website te hergebruiken.

Het intellectueel eigendom berust bij 🎶🎵MusicXPlosion🎵🎶.

Geen garantie op juistheid. 🎶🎵MusicXPlosion🎵🎶 streeft naar een zo actueel en goed mogelijke functionerende website.

Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of diensten die op deze website staan worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

🎶🎵MusicXPlosion🎵🎶 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via links of hyperlinks verwijzen.

nl Nederlands
X